DOKUMENTY

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna zvláštní pravidla výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

Dodatek ŠKOLNÍHO ŘÁDU k distanční výuce